In Spijk draait inmiddels ook een pers van UnoTech namelijk een UPAMAT 70V5 (H3)